Cul Media

Payoff
» Tidningsproduktion

Medicinsk Vetenskap

Medicinsk Vetenskap är Karolinska Institutets vetenskapliga magasin, som går ut till prenumeranter, anställda vid KI och andra intresserade samt säljs i ett antal utvalda presstoppbutiker runt om i landet. Utkommer med fyra nummer per år, samt en engelsk utgåva som samlar några av det gångna årets "bästa" inslag. Syftet är att lyfta fram den spetsforskning som pågår vid Karolinska Institutet på ett begripligt och journalistiskt sätt där bilder och illustrationer har en framträdande plats. Redaktör är Cecilia Odlind på KIs informationsenhet. Besök www.ki.se för mer information kring KIs viktiga forskning och utbildningar.

Cul medias insats: grundform, layout, repro, tryckoriginal, tryckerikontakter.

Cul media

Drivs av Curt Lundberg med inriktning på formgivning, grafisk produktion, redesign, projektledning och utbildning inom ett brett fält. Företaget arbetar på frilansbasis mot kunder som Karolinska Institutet, Optikbranschen, Poppius journalistskola, Cancerfonden, Synsam, Skolporten AB m fl.

Företaget har sina lokaler vid Kornhamnstorg i Gamla stan och verkar även inom ett nätverk av formgivare, illustratörer, webbtekniker, skribenter och fotografer.

Cul media arbetar med den senaste tekniken inom datorstödd produktion och utbildar i layoutprogram som Indesign och QuarkXPress på Poppius journalistskola i Stockholm.

Arbetsproverna ovan visar aktuella arbeten, och är en blandning av enskilda projekt och regelbunden tidningsproduktion.

Företagets medarbetare Mira är en borderterrier från Atterboms kennel i Sala och ses på bilden till höger. Förmånen att träffa henne får du genom att samarbeta med Cul media.

Kontoret på Kornhamstorg Tryck för att förstora bilden

Information

Cul Media
Näckrosvägen 52
132 37 Saltsjö Boo
  • Arbete 070-8840940
  • Mobil 070-8840940

curt@culmedia.se

Formulär

Alla fält måste fyllas i

Bloggen

  1. Nu testar jag igen